Information om virksomheden

Kronholm Kommunikation er en mindre it-virksomhed, der har eksisteret siden 1990. Vi har specialiseret os i udvikling af webbaserede applikationer og systemer inden for sundhedsområdet. 

Vi har i adskillige år udviklet såvel mindre applikationer som større systemer for flere offentlige virksomheder inden for sundhedsområdet som f. eks. Sundhedsforvaltningen i det tidligere Storstrøms amt, LægemiddelstyrelsenDansk Selskab for Almen MedicinInstitut for Rationel Farmakoterapi, Statens Serum Institut og Sundhedsdatastyrelsen.

For Sundhedsdatastyrelsen driver og vedligeholder vi den del af Lægemiddelstatistikregisteret (medstat.dk), der er tilgængelig for offentligheden.

Netværk
Kronholm Kommunikation har eget netværk, som via redundante 1000 Mbit lyslederkabler er tilsluttet direkte til det danske internetknudepunkt DIX. 

Vi hoster og administrerer internetservere for flere af ovenstående virksomheder og institutioner i vores serverpark.


Sikkerhed
Alle hostede servere og alle webhoteller er placeret bag en firewall. Serverne hostes i aflåste skabe i et videoovervåget serverrum.

Yderligere faciliteter: 

•  1000Mbit redundante lyslederforbindelser direkte til DIX

•  Redundant airconditionsystem med temperaturalarm

•  Fuldautomatisk Inergen® brandslukningsanlæg

•  Redundant nødstrømsanlæg med dieselgenerator

•  99,7 % opppetidsgaranti på netværket

•  24 timers alarmtelefon til at anmelde netværksfejl

Adgangen til serverrummet har en vagt 24 timer i døgnet og er yderligere beskyttet af en elektronisk adgangskontrol med både kode og iris-scanning, så kun sikkerhedsgodkendte personer kan komme ind.


Miljø
Kronholm Kommunikation anvender grøn energi. Vore servere kører udelukkende på miljøvenlig, forureningsfri, grøn elektricitet, leveret af Lokalenergi, som er produceret af danske vindmøller og norske vandkraftværker.

Lokalenergi er medlem af RECS International, der står inde for, at den leverede elektricitet kommer fra vedvarende energikilder. Al energi, der medgår til belysning, drift og køling i forbindelse med driften af vores serverpark, er derfor 100% CO2-fri.